evangelisation Vækkelseshistorie opbyggelige hjemmesider

Velkommen til The sound of revival.dk, hvis formål er at afspejle tidligere tiders vækkelseshistorie i links til ressourcer på nettet.

Det siges at vi står på skuldrene af kæmper, og det er sandt. Vi bygger ikke på bar bund, men på hvad tidligere tiders kristne har lagt af grundvold, vi bygger på martyrernes liv, på kristne kæmper, som lagde deres liv ned for Gud, og som kæmpede for sandheden, ofte med livet som indsats.

Surely revival delays because prayer decays.
Leonard Ravenhill

Update

Gud kan af Anna Christensen
Undernes tid er alligevel ikke forbi
Kvinden, som så himlen
Troens vovemod
Hvirvelvinden og regnen

Folk står i kø for at snakke om tro
Tag sandalerne af, den jord du står på er hellig grund

Jessie Penn Lewis (1861 - 1927)

Jessie Penn Lewis - sermonindex.net


Per Hyldgård ( - )

Per Hyldgård - Gospel outreach
Per Hyldgård evangelist


Evan Roberts (1878 - 1951)

A diary of revival
Revival Swept Across Wales
Evan Roberts - Gods generals


Åndelig fornyelse af Michael Harry

Forord Skriv eller dø!
Hvorfor denne bog?

1. Har ikke alle kristne Helligånden?
- Noget om åndelig genfødsel

2. Men hvordan kan jeg vide, at jeg er en kristen?
- Nogle afgørende prøver angående visheden udfra 1 joh brev

3. Peters positive omvendelse
- Guds vej til virkelig glæde, også for karismatikere

4. Forkynd ordet - ikke Ånden
- Er det ikke farligt at tale om Helligånden?

5. Men hvorfor bede om Ånden, hvis vi allerede har den?
- Besegling ved Helligånden

6. Døbt eller fyldt med Helligånden?
- Et hurtigt blik på et omstridt emne

7. Men jeg er ikke god nok!
- Lovtrældom er nedbrydende

8. Min tro må være for lille!
- Det er Gud, der giver tro

9. Men det er ikke alltid nemt!
- Helligåndens kraft er nært forbundet med korsets smerte

10. Vokseværk
- Åndelig vækst gennem lydighed og lidelse

11. Ny vin på fornyede flasker
- Ånden giver fornyelse uden nødvendigvis at starte en ny bevægelse

12. Hvor går Vi egentlig hen?
- Fonyelse og vækkelse

13. Frugt kontra Helligåndens gaver?
- Nej, de behøver hinanden!

14. Enhed, men ikke ensrettethed
- Ånden skaber enhed

15. Helligånden rører også ved pengepungen!
- Velsignelsen ved at give

16. Hvorfor bede højt - og sammen med andre?
- Bedegruppen

17. Hvorfor tage familieforhold så alvorligt?
- Kirkens kraft har med familielivet at gøre

18. Vil du ikke nok uddrive min onde ånd?
- Vi trænger til at skelne mellen djævelen og onde ånder.
- Et personligt vidnesbyrd


A.B. Simpson (1843 - 1919)

A.B. Simpson (1843 - 1919) - sermonindex.net
A. B. Simpson - sermonaudio.com
A.B. Simpson - O Christian.com
Life and Select Works of A.B. Simpson (11 vols.) - logos.com
A. B. Simpson - the online book page
The Life of Prayer - A.B. Simpson
A. B. Simpson - sermoncentral.com


Hans Nielsen Hauge (1771 - 1824)

Hans Nielsen Hauge, renewer of hte church
Hans Nielsen Hauge
Hans Nielsen Hauge wiki


Vækkelse: det er ikke tegn og undere

Dommen starter med Guds hus


Andrew Murray (1828 - 1917)

Andrew Murray - Leading student in Christ's school of prayer
Andrew Murray Books - Logos.com


Det er her hvor det starter


Her sker det
Familie netværket i Kolling


John Graham Lake (1870 - 1935)

Roberts Liardon, God's Generals John G Lake MAN of GOD
John G Lake - Gods generals


John Owen (1616 - 1683)

John Owen online
The Puritans: John Owen
John Owen (1616-1683)
John Owen put me straight
John Owen Books - Logos.com


Billy Sunday (1862 - 1935)

What Was It Like to Hear Billy Sunday Preach?
Billy Sunday - Salty evangelist
Billy Sunday online
Sermons
Billy Sunday - Sermonaudio.com


Robert Murray McCheyne (1813 - 1843)

Robert Murray McCheyne - Sermonindex.net
Robert Murray McCheyne - Sermonaudio.com
The Works of Robert Murray McCheyne (4 vols.) - Logos.com


Carter Conlon (1953 - )

Carter Conlon
Times Square Church
Its time to pray
Carter Conlon - Sermonindex.net


Matthew Henry (1662 - 1714)

Matthew Henris method for prayer
Matthew Henrys Commentary on the Whole Bible Unabridged
Matthew Henry Books - Logos.com
The Puritans: Matthew Henry


Thomas Brooks (1608 - 1680)

The Puritans: Thomas Brooks
Thomas Brooks (1608 - 1680)
Thomas Brooks - Sermonaudio.com
The Complete Works of Thomas Brooks (6 vols.)


Joyce Meyer (1943 - )

Joyce Meyer Ministries
Joyce Meyer Ministries - Youtube


Richard Sibbes (1577 - 1635)

The Puritans: Richard Sibbes
Richard Sibbes Books - Logos.com
Richard Sibbes - Sermonaudio.com


Hannah Whitall Smith (1832 - 1911)

Hannah Whitall Smith's Secret of Happiness
(1832-1911), Quaker Holiness author
Hannah Whitall Smith - Quaker Holiness author
Online Books by Hannah Whitall Smith


Richard Baxter (1615 - 1691)

Richard Baxter: 400 Years Later, Still a Model Pastor
The Puritans: Richard Baxter
Richard Baxter - Moderate in an Age of Extremes
Richard Baxter (1615-1691)
Richard Baxter Books - Logos.com


John Knox (1513 - 1572)

John Knox
John Knox - Presbyterian with a sword


A A Allen (1911 - 1970)

ASA ALONSO ALLEN A.A. Allen The Media Ministry or Paul A. Allen


Reuben Archer Torrey (1856 - 1928)

Evangelism, Revival, and Healing
R. A. Torrey Books Logos.com
Reuben Archer Torrey - Sermonindex.net


Corrie Ten Boom (1892 - 1983)

Corrie Ten Boom - Sermonindex.net
WWII Heroine Corrie ten Boom Impacts New Generation


David Wilkerson (1931 -– 2011)

David Wilkerson - Sermonindex.net
David Wilkerson - worldchallenge
David Wilkerson mødte mordere med kærlighed


Leonard Ravenhill (1907 -– 1994)

Leonard Ravenhill - Sermonindex.net
Leonard Ravenhill: The Secret of a Powerful Prayer Life
Leonard Ravenhill - Sermonaudio.com


Hudson Taylor (1832 - 1905)

Hudson Taylor
Hudson Taylor - Logos.com
Hudson Taylor - Sermonaudio.com


Jack Coe (1918 - 1956)

Jack Coe
God's Healing Power
God's Generals- Jack Coe


Charles Haddon Spurgeon (1834 - 1892)

Charles Spurgeon Finest nineteenth-century preacher
Prince of preachers - audio
The Spurgeon Center
The Spurgeon Archive


Fornyelsen (1970 - 1980)

Afsked med en vækkelse
Karismatisk fornyelse i Danmark - bog


Martinus Bjerre (1896 - 1969)

Jeg fik det i tilgift - af Martinus Bjerre
Jeg fik det i tilgift - audio


Ira D. Sankey (1840 - 1908)

Ira D. Sankey
Ira David Sankey


Fanny Chrosby (1820 - 1915)

Fanny Crosby Prolific and blind hymn writer
Frances Jane van Alystyne (Fanny Crosby)


Indledning
I. Spredte Træk af Forhistorien

Derek Prince (1915-2003)

Derek Prince bio
DPM USA
Derek Prince - Sermonindex


William Carey (1761 - 1834)

William Carey - Father of modern Protestant missions
Life of William Carey


Dwight L. Moody (1837 - 1899)

Dwight L. Moody - Revivalist with a common touch
Dwight Lyman Moody Books - Logos.com
D L Moody - Sermonaudio.com
Dwight L. Moody - Sermon Central
Dwight Lyman Moody - online books
The Life and Work of D. L. Moody


Lester Sumrall (1913 - 1996)

Lester Sumrall - Youtube
Lester Sumrall international


George Mueller (1805 - 1898)

George Muellers Strategy for Showing God
George Mueller, Orphanages Built by Prayer
George Muller


Metodismen ( - )

Charles Wesley (1707 - 1788)

Charles Wesley
Charles Wesley - Books - Logos.com


John Wesley (1703 - 1791)

John Wesley (1703-1791)
John Wesley
John Wesley - books - Logos.com


George Whitefield (1714 - 1770)

George Whitefield
I Will Not Be a Velvet-Mouthed Preacher!
George Whitefield - Books - Logos.com


Willibrods (710)

Første forsøg på mission


Reformationen (1536)
Hans Tausen (1494 - 1561)

Hans Tausen, den danske reformator
Tausen - den danske Luther


Folkekirken (cirka middelalderen 1400 - )

Folkekirken
10 vigtige ting om den danske folkekirke


Luthersk Mission (1868 - )

Luthersk Mission


Evangelisk Luthersk Missoin (1889-92 - )

Evangelisk Luthersk Mission


Metodistkirken (1865 - )

Metodistkirken


Vilhelm Beck (1829 - 1901)

Vilhelm Beck var Indre Missions store høvding
En lille skatkiste - af Vilhelm Beck


Indremission (1861)

Indremission
Sådan opstod Indre Mission
Dansk vækkelseshistorie?


Pinsebevægelsen (1906)

Sådan begyndte pinsekirken i Danmark
Nikolaj Christensen podcaster om pinsebevægelsens start i Danmark
Pinsevækkelsens historie


Forside
Artikler
Her sker det
Vækkelseshistorie
Dansk vækkelseshistorie
Salmedigtere óg sangskrivere
Links
Hvem
Kontakt
© The sound of revival 2018 - design: O Madsen Media